บริการ

สร้างระบบข่ายสาย

งานสำรวจออกแบบสร้างข่ายสาย (Outside Plant) ทั้งสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper)

- งานสำรวจ ออกแบบ
- งานจัดหาและติดตั้งข่ายสายทั้งสายใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) และสายทองแดง (Copper) พร้อมอุปกรณ์จับยึดที่เกี่ยวข้อง
- งานติดตั้งระบบหลักดิน (Grounding System) ทำการเชื่อมต่อสถานีต้นทางและปลายทางหรือจุดตัดต่อ (Splice & Terminate) ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อเชื่อมโครงข่ายในระบบการสื่อสารโทรคมนาคม โดยทีมงานที่มีความชำนาญสูง
Top