ข่าวสารและกิจกรรม

Safety Training

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมความปลอดภัยให้ผู้รับเหมา โดยใช้วิทยากรจากภายนอกที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย สถานที่อบรมคือ โรงแรมไบรตั้น บางนา กทม. โดยมีแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นได้จัดอบรมไปแล้ว 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง และหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าและช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

แกลลอรี่:

Top