ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บริหาร ECI ร่วมประชุมและดูงาน King-Tel

1-3 เมษายน 2559

คณะผู้บริหาร ECI เข้าเยี่ยมชม บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด และศึกษาดูงาน Fiber Optic ลงดิน (Air blow) ซึ่งจะนำไปใช้พัฒนาระบบ Fiber Optic ในประเทศลาว

แกลลอรี่:

Top