ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมการงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ในลาว

ระหว่างแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว กับ บริษัท คิงส์เทเลคอม จำกัด

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด โดย คุณณัฐพัชญ์ คล้ายจินดาวริศ รองกรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติ จาก แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เข้าร่วมประชุมหารือกับ ท่านรองเจ้าแขวง คณะผู้บริหาร และข้าราชการ แขวงหลวงพระบาง ในการปรับปรุงระบบส่องสว่าง, ปรับปรุงเคเบิ้ลใต้ดิน และระบบความปลอดภัย ในหลวงพระบาง ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559

แกลลอรี่:

Top