ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ระหว่าง บมจ กสทโทรคมนาคม กับ บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด จังหวัด ลำปาง

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด โคย นายณัฐพัชญ์ คล้ายจินดาวริศ รองกรรมการผู้จัดการร่วมกับ บมจ กสท โทรคมนาคม โดย ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่าย วิศวกรรมสื่อสารไร้สายพร้อมกับคณะ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในงานติดตั้งโครงข่าย Fiber Optic ในเขตภาคเหนือ จังหวัด ตาก ลำปาง ลำพูน จำนวน 750 กิโลเมตร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ จาก กสท ให้เป็นผู้ดำนิงานในโครงการนี้ ซึ่งมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 85,000,000 บาท โดยมี คุณจำนงค์ นิตย์นรา (Project Manager) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการภาครัฐ ณ ลำปางรีสอร์ จังหวัดลำปาง

แกลลอรี่:

Top