ข่าวสารและกิจกรรม

“บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) จำกัด ได้รับรางวัล True Innovation Awards Business Partner”

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)  นำโดยนายเสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการ ได้เดินทางไปรับรางวัลในงาน “True Innovation Awards Business Partner”
สำหรับบริษัทที่มีนวัตกรรมและการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาและผลประโยชน์โดยรวมขององค์กรและคู่ค้าทางธุรกิจ จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แกลลอรี่:

Top