ข่าวสารและกิจกรรม

ลงนามข้อตกลงรับสัมปทานพื้นที่โฆษณา

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด ได้ Digital Signage ในศูนย์การค้า Terminal 21สาขาอโศก เป็นระยะเวลา 5 ปี

แกลลอรี่:

Top