ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเรื่อง MOU ที่ ECI

22-23 เมษายน 2559

บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด นำโดย นางสาวภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล รองประธานกรรมการ และนายณัฐพัชญ์ คล้ายจินดาวริศ รองกรรมการผู้จัดการ เข้าหารือกับท่านผู้อำนวยการ ECI และผู้บริหาร เพื่อวางกรอบข้อตกลงที่จะทำงานระหว่าง ECI กับ บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด ในการนำเอาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมไปใช้ในประเทศลาว

แกลลอรี่:

Top