นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับ นักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรม CSR “มอบถุงขยะสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจุฑามาส ศรีสอ้าน รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี และพนักงานส่วนหนึ่งได้เป็นตัวแทนในการส่งมอบถุงขยะยี่ห้อ Hero จำนวน 1,999 ใบ ให้กับสำนักงานเขตบางนาโดยมีคุณวราภรณ์  เอื้ออารีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา เป็นผู้รับมอบ โดยถุงขยะดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศจำลอง ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

จะขอเดินตามรอยพ่อในการตอบแทนคืนสู่สังคมดังพระบรมราโชวาท………..
…….คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ การให้ การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม
(พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 31 ธ.ค.2545)

แกลลอรี่:

Top