เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

"การสื่อสาร"

เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันอีกทั้งยังย่อโลกใบนี้ให้เล็กลง ทำให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย และด้วยเทคโนโลยีของการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ได้ช่วยเพิ่มบทบาทสำคัญของการสื่อสารในโลกธุรกิจ ช่วยให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ประหยัดเวลามากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารพกพากลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ห้า และหลายครั้งที่พบว่าคนหนึ่งคนมีเครื่องมือสื่อสารติดตัวมากกว่าหนึ่งชิ้น ถือเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีแนวโน้มการขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง

 

KING CORPORATION เล็งเห็นถึงอนาคตที่ก้าวหน้าในธุรกิจโทรคมนาคม จึงได้เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ โดยร่วมมือระหว่างผู้บริหารมืออาชีพของ King Corporation และผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์สูงในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมเดิม ก่อตั้งบริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด ขึ้นมา

 

ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นตัวกลางในการทำงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบสัญญาณโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับและความพึงพอใจจากทุกกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี จนสามารถนำพาบริษัทสู่ความเป็นมหาชน ภายใต้ชื่อว่า บริษัท คิงส์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)

 

 


"นี่คือกำลังใจส่วนหนึ่งที่สร้างพลังในการทำงานให้กับทีมงานทุกคน เพื่อพัฒนาการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป"

Top