ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จไปพร้อมกับเรา

 • ประสบการณ์ : 3 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  การจัดทำรายงาน,สรุปหนี้ค้าง,ติดตามลูกหนี้และลูกหนี้ งานติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานภายนอก
  การตรวจสอบใบแจ้งหนี้,ตารางคุมสัญญาบริการงานแสดงสินค้า, การจ่ายเงิน ทำงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • คุณสมบัติ :

  คุณสมบัติ

  ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือการเงิน
  ประสบการณ์ในด้านงานการเงิน,บัญชี หรืองบประมาณ อย่างน้อย 3 ปี

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

 • ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของ Product ที่จะนำเสนอขายต่อลูกค้า รวมทั้งของคู่แข่ง
  Presentation และนำเสนอให้กับลูกค้า
  ตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ Solutions ต่างๆ
  สรุปความต้องการของลูกค้า, Scope of work ส่งต่อให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
  จัดทำ TOR, Bidding Document, Estimate BOQ
  มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างดี
  มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • คุณสมบัติ :

  เพศชาย - หญิง
  อายุประมาณ 25 - 35 ปี
  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร, MATV ภายในอาคาร
  มีประสบการณ์ทำงานในการประมาณราคา, ควบคุมงานระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสารภายในอาคาร เป็นต้น
  มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

 • ประสบการณ์ : 3- 7 ปีด้านงานขาย IT, Data communications, Telecommunications, System Integrator
 • รายละเอียดของงาน :

  - นำเสนอ Products& Solutions IT, Data Communications and Telecommunications, IoT Platform & Solutions, Digital media
  - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทั้งลูกค้าเดิม และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่
  - ติดต่อประสานงานกับ พันธมิตรทางการค้าเพื่อนำสินค้ามาเสนอขายให้กับลูกค้า
  - ติดต่อประสานงานกับทีมงานภายในองค์กร

 • คุณสมบัติ :

  ปริญาตรี บริหารธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์, Computer Engineering, Telecommunications

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  งานสนับสนุนโปรแกรม SAP
  -รับข้อมูลจากผู้ใช้
  -แก้ไขปัญหาการทำงานโปรแกรม
  -ประสานงานกับผู้ใช้งาน
  -ทดสอบระบบ
  งานวิเคราะห์ระบบโปรแกรม
  -รับข้อมูลจากผู้ใช้
  -วิเคราะห์ และออกแบบกระบวนการ
  ทำงานโปรแกรม
  -จัดทำเอกสาร Functional Spec.
  -ส่งมอบงานให้โปรแกรมเมอร์พัฒนา โปรแกรม
  -ทดสอบโปรแกรม
  -ส่งมอบโปรแกรมให้ผู้ใช้
  งานอบรบผู้ใช้งาน
  -จัดทำคู่มือการใช้งาน
  -ฝึกอบรมผู้ใช้

 • คุณสมบัติ :

  ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง
  - ค่าโทรศัพท์
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
 • รายละเอียดของงาน :

  • Coordinate with the bid time and interact with all stakeholders (e.g. lead bid managers, systems engineering, team leads, purchasing, commercial and contract management)
  • Evaluate requirement specifications with the bid team
  • Compile quantities, costing and risk analysis (together with the bid team)
  • Procurement of sub-bids (together with Purchasing and specialist departments)
  • Finalization of deadlines/resources (project time schedule) with relevant stakeholders
  • Prepare all bid documents and support the team’s process implementation

 • คุณสมบัติ :

  • Bachelor’s/Master’s Degree in Electrical / Electronic Engineering or related fields.
  • 5+ years in bid / proposal management in a rail signaling industry (preferred) or equivalent.
  • Strong knowledge of legal and legislative requirements especially in bids, tenders and contract management
  • Able to travel within the ASEAN region (10%)
  • Proficient in Microsoft Office Applications and work specific calculation and project management tools.
  • Interpersonal and Communication Skills with strong English communication skills
  • Strong customer focus on both internal and external customers
  • Able to work well in a diverse and multi-cultural team
  • A fast learner, independent and possess strong analytical skills
  • Ability to meet demanding schedule requirements without compromising quality
  • Should be a team player and able to work with minimal supervision
  • Able to work in a multinational environment

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของ Product ที่จะนำเสนอขายต่อลูกค้า รวมทั้งของคู่แข่ง
  Presentation และนำเสนอให้กับลูกค้า
  ตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ Solutions ต่างๆ
  สรุปความต้องการของลูกค้า, Scope of work ส่งต่อให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
  จัดทำ TOR, Bidding Document
  มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างดี
  มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • คุณสมบัติ :

  เพศชาย - หญิง
  อายุประมาณ 25 - 35 ปี
  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับ Substation, Transmission Line, Generator, Battery Storage
  มีประสบการณ์ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MEA, PEA, EGAT เป็นต้น
  มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

 • ประสบการณ์ : 2-3 ปี
 • รายละเอียดของงาน :

  ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดของ Product ที่จะนำเสนอขายต่อลูกค้า รวมทั้งของคู่แข่ง
  Presentation และนำเสนอให้กับลูกค้า
  ตอบข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ Solutions ต่างๆ
  สรุปความต้องการของลูกค้า, Scope of work ส่งต่อให้กับฝ่ายปฏิบัติการ
  จัดทำ TOR, Bidding Document
  มีทักษะด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะด้านการสื่อสารอย่างดี
  มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 • คุณสมบัติ :

  เพศชาย - หญิง
  อายุประมาณ 25 - 35 ปี
  ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  มีความรู้เกี่ยวกับ IP Network ของ Service Provider ได้ MPLS , BGP , Routing , Switching ฯลฯ
  มีประสบการณ์ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CAT , TRUE , TOT , 3BB , DTAC , AIS เป็นต้น
  มีอัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี
  ถ้ามีประสบการณ์ Presale มี Certification ทางด้าน IP Network พิจารณาเป็นพิเศษ

 • สวัสดิการ :

  - ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  - ประกันชีวิต
  - ประกันสุขภาพ
  - เงินโบนัสตามผลงาน
  - ค่าเดินทาง

ข้อมูลสมัครงาน/ติดต่อ

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • โทร: +66-2744-1222
 • แฟกซ์: +66-2744-1112
 • อีเมล: recruit@king-telecom.com
 • แบบฟอร์มสมัครงาน

  Online
Top